Tuesday, 27/10/2020 - 10:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tịnh Thọ

Phòng chống bệnh covid-19

Hiện nay sgd Quảng Ngãi tiếp tục cho hs thcs, th, mn nghỉ đến hết 15/3/2020 để pc bệnh covid 19