Để xem được bài giảng, thày cô và các em học sinh rê chuột vào phần TÀI NGUYÊN --> Bài Giảng --> chọn Khối lớp --> nhấp chuột vào môn học cần xem